Výšky nie sú problémom!

O nás

Spoločnosť VOLT vznikla v roku 2011. Od vzniku našej spoločnosti poskytujeme našim zákazníkom kvalitné komplexné služby v oblasti elektroinštalácií. Naše zameranie je sústredené na realizáciu a servis silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií. Zabezpečujeme montáž, rekonštrukciu a modernizáciu elektrických inštalácií v priemyselných objektoch.

Ďalšou činnosťou našej spoločnosti je realizácia prác s vysokozdvižnou pracovnou plošinou až do výšky 21 m s kvalifikovanou obsluhou. Naša spoločnosť ďalej poskytuje prenájom plošiny, komplexné služby v oblasti revízií elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrických spotrebičov, ručného náradia a elektrických inštalácií. Realizujeme vŕtanie otvorov do betónu, železobetónu, panelu, tehly a iných materiálov technológiou jadrové vŕtanie, taktiež vykonávame realizáciu požiarnych prestupov. Zároveň ponúkame zabezpečovanie bezpečnej prevádzky verejného osvetlenia, čo zahŕňa montáž, údržbu, rekonštrukciu i modernizáciu verejného osvetlenia.

Zaoberáme sa širokým spektrom prác súvisiacimi s elektroinštalačnými prácami.

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

Elektroinštalácie realizujeme kvalifikovaným a skúseným personálom. Našim cieľom je úspešne dokončený projekt a spokojný zákazník.

Revízie elektrických zariadení & elektrických inštalácií

Predmetom OP a OS je preukázať schopnosť spoľahlivej a bezpečnej prevádzky elektrických inštalácií a elektrických spotrebičov podľa noriem STN.

JADROVÉ VŔTACIE PRÁCE

Prechody pre trubky, káble, klimatizácie, digestor,... presne podľa Vašich predstáv bez zbytočných a náročných prác naviac do tehly aj do železobetónu. Jednoducho „robíme diery podľa Vašich predstáv“.

POŽIARNE PRESTUPY

Prechody pre trubky, káble, klimatizácie, digestor,... presne podľa Vašich predstáv bez zbytočných a náročných prác naviac do tehly aj do železobetónu. Jednoducho „robíme diery podľa Vašich predstáv“.

BLESKOZVODY

Zariadenie na elimináciu možných škôd a ochranu majetku pred nežiadúcimi atmosferickými účinkami blesku. Dobre (odborne) inštalovaný bleskozvod je jedným zo základných prvkov ochrany objektu pred následkami úderu blesku.

VEREJNÉ OSVETLENIE

Komplexná dodávka v rámci modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia. Následná správa, prevádzka a údržba verejného osvetlenia.

Posledné projekty

PLOŠINA NAKRÚCANIE FILMU

REVIZIE BOJNICE - NEMOCNICA

REVIZIE VINODOL

PLOŠINA NOVÉ ZÁMKY - TRŽNICA

REVIZIE JAGUAR LANDROVER

PLOŠINA NITRAZDROJ

Cenník

Základný cenník vŕtania otvorov jadrovými vrtákmi

priemer

 • obvŕtanie otvoru iného tvaru a prierezu (obvod x hĺbka) – 531,00 €/m2
 • pri vŕtaní smerom nahor účtujeme príplatok 50% k základnej cene

Ceny sú uvedené bez DPH!

Podmienky ponuky

 • Objednávateľ vytýči požadované otvory.
 • Objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj el. energie 230 V resp. 400 V.
 • Objednávateľ zabezpečí bezplatne výplachovú vodu a miesto na jej vylievanie.
 • Zhotoviteľ neručí za statické posúdenie vŕtaných a rezaných konštrukcií.
 • Zhotoviteľ neručí za narušenie statickej rovnováhy upravenej konštrukcie!
 • Zhotoviteľ neručí za navlhnutie upravovanej konštrukcie!

Príplatky/zľavy

 • Pri rezaní a vŕtaní tehly poskytujeme zľavu 30% zo základnej ceny rezania a vŕtania.
 • Pri rezaní a vŕtaní Ytongu poskytujeme zľavu 50% zo základnej ceny rezania a vŕtania.
 • V prípade zabezpečenia zdroja el. energie 230 V resp. 400 V zhotoviteľom, účtuje zhotoviteľ za každú hodinu použitia elektrického generátora 8,00 €.
 • Zhotoviteľ môže účtovať nezavinené prestoje a pomocné práce v cene 13,30 €/hodinu/pracovníka.
 • Zhotoviteľ môže účtovať dopravné náklady v cene 0,33 €/km a v rámci Bratislavy jednotné dopravné 15,00 €
 • Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 20% pre práce mimo pracovnej doby.
 • Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 10% pre práce v sťažených podmienkach a práce vo výške nad 2,6m.
 • Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 10% za odsávanie výplachovej vody.
 • Zhotoviteľ môže účtovať príplatok 10% za používanie chladiacej vody z kanistra.
 • Minimálna faktúrovaná cena je 70,00 € + dopravné náklady.

Napíšte nám

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno