Bleskozvody

Zariadenie na elimináciu možných škôd a ochranu majetku pred nežiadúcimi atmosferickými účinkami blesku. Dobre (odborne) inštalovaný bleskozvod je jedným zo základných prvkov ochrany objektu pred následkami úderu blesku. Musíme si však uvedomiť, že ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť objekt pred negatívnymi účinkami po údere blesku. Bleskozvod iba eliminuje možné dosahy a škody na majetku. Počet a vyhotovenie zberných zariadení, množstvo zvodov bleskozvodu a spôsob jeho uzemnenia navrhuje odborne spôsobilá osoba v projektovej dokumentácii vyhotovenej v súlade s príslušnými normami, pričom berie do úvahy tvar budovy, jej zastavanú plochu, výšku, ale napr. aj vlastnosti pôdy, do ktorej sa uzemnenie uloží.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x